2020-07-15

Dokumentumtár

Kapcsolódó EU dokumentumok


COM(2006) 33 final 2009-10-16

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning

COM(2006) 33 végleges 2009-10-16

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: A vállalkozói készségek előmozdítása az oktatás és a tanulás révén

Tudományos értekezések


A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELÖSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS 2010-02-22

Petheö Attila István: A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELÖSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS

Csapó Krisztián: A GYORSAN NOVEKVO KIS- ÉS KOZÉPVÁLLALKOZÁSOK 2010-05-05

Csapó Krisztián: A GYORSAN NÖVEKVŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELLEMZŐI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON - Ph.D. értekezés

Egyetemi jegyzetek


MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? 2010-05-04

Dr. Szabó Antal: MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN.

NEMZETKÖZI KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI MODELLEK 2010-05-04

Dr. Szabó Antal: Nemzetközi kisvállalkozás-fejlesztési modellek. NEMZETKÖZI DEKLARÁCIÓK

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2010-05-04

Dr. Szabó Antal: Kis- és közápvállalkozások helyzete Magyarországon

AZ EURÓPAI UNIÓ KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKÁJA 2010-05-04

Dr. Szabó Antal: AZ EURÓPAI UNIÓ KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKÁJA

IFJÚ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁK 2010-05-04

Dr. Szabó Antal: IFJÚ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁK, AZOK FŐ ELEMEI ÉS GYAKORLATAI AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ÉS HAZÁNKBAN.

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu