2020-08-06

Gazdaságpolitika

Felelős szerkesztő: Prof. Dr. habil Csath Magdolna

csath_magdolna.jpg


Szent István Egyetem, Gödöllő
tanszékvezető egyetemi tanár2012. június 12. Magyar Nemzet
Hermann Simon professzor könyve hiánypótló mű nemcsak a magyar, hanem a külföldi piacon is. A szerző kiterjedt kutatómunkára támaszkodva alapvető dogmákat dönt meg.
Ahhoz, hogy a problémáinkkal és a lehetőségeinkkel tisztában legyünk, először is világos képre van szükségünk jelen helyzetünkről. Hiszen korrekt diagnózis nélkül nincs sikeres terápia.

tovább a Gazdaságpolitika oldalra...

CIKKEK A GAZDASÁGRÓL

Felelős szerkesztő: Szekfü Tibor

szt-web1.jpg


okl. mérnöküzemgazdász
Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, ügyvezető igazgatóRovatunkban válogatást láthatnak különböző gazdasági tartalmú cikkekből, írásokból, interjúkból.

Interjú Dr. Csath Magdolna közgazdász professzorral

tovább a CIKKEK A GAZDASÁGRÓL oldalra...

ADÓZÁS

Felelős szerkesztő: Handa Lászlóné

handane.jpgfőiskolai docens, Okleveles közgazda, tanár, mérlegképes könyvelő, adótanácsadóEgy adott társadalom működését jelentősen meghatározza a jövedelemelvonás nagysága és módja, a közteherviselés igazságossága. Fontos, hogy az adóalanyok, ha nem is lelkesen és önként, de időben tegyenek eleget a törvényben meghatározott adófizetési kötelezettségüknek és lássák hogy adóforintjaikat a köz érdekében értelmes célokra fordítja az állam.

teljes cikk...

Előző cikkemben a nappali tagozaton tanulók adózási lehetőségeit ismertettem a különböző foglalkoztatási formákban. A társadalombiztosításról szóló törvény a járulékfizetést aszerint szabályozza, hogy a foglalkoztatás milyen jogviszonyban valósul meg. Ezért tartom fontosnak bemutatni a munkaviszony mellett vállalkozni kívánók milyen adózási konstrukciók közül választhatnak és számukra az milyen adó-és járulékteherrel jár. Egyszerű számítással - mintapéldákkal - illusztrálva hívom fel az eltérésekre a figyelmet.
A diákok jelentős része közép-és felsőfokú tanulmányai mellett munkát vállal. Vannak akik jövedelemszerzés céljából teszik ezt, de fontos érv a szakmai tapasztalat szerzése, ami az iskolapadokból kikerülő tanulókat eleve jobb pozicióba helyezi a munkaerőpiacon. Célszerű ezért áttekinteni a foglalkoztatási formákat és az ehhez kapcsolódó adózási szabályokat mielőtt valahol munkát vállalnánk. A cikkben olvashatunk a munkaviszonyban, a munkaviszonyon kívüli foglalkoztatási jogviszonyokban, valamint vállalkozóként hogyan lehet jövedelemre szert tenni és milyen adó-és járulékfizetési kötelezettség terheli a bruttó kifizetéseket.
2013.január 1-től jövedelemadóként választható a KATA mellett a KIVA is. Az előbbit általában a mikrovállalkozások választhatják személyi jövedelemadó helyett, míg ez utóbbit azok a társasági adó hatálya alá tartozó kisvállalkozások, akiknek kedvezőbb a pénzforgalmi eredményük alapján adózni. Az előző cikkem bemutatta a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA), most a kisvállalati adó részletezésére kerül sor.
Hogyan adózzunk 2013-ban? Melyek a kisadózók számára felkínált választási lehetőségek? Érdemes-e az új tételes adót választani? Kinek éri meg és milyen feltételek vonatkoznak a KATA illetve a KIVA szerint adózókra? Megszűnik-e az EVA? Milyen adókat helyettesít a kisadózók által választott két új adónem? Számtalan kérdést vet fel a Parlament által már elfogadott új adócsomag, úgy tűnik, most sem egyszerű a válasz. Ezért több cikk keretében igyekszem eligazítani azokat a vállalkozókat, akik eddig nem kaptak megfelelő iránymutatást hogyan adózzanak 2013-ban.
Adótanácsadóként gyakran kapok olyan kérdést, hogy számoljam ki gyorsan mibe kerül a vállalkozónak, ha alkalmazottat foglalkoztat. Ezért egy minta feladaton keresztül levezetem, hogy ezer forint nettó órabér esetén milyen adó és járulékfizetés terheli a foglalkoztatót. Ez azért is fontos, mert a vállalkozónak és alkalmazottjának egyaránt tisztában kell lenni a költségvetési befizetési kötelezettségekkel.

tovább a ADÓZÁS oldalra...

PÉNZÜGY - BANKÜGYLETEK

Felelős szerkesztő: Molnár Tamás

molnar_tamas.jpgfiókigazgató

Rovatunk olvasói a kereskedelmi bankok szolgáltatásairól, a különféle finanszírozási és befektetési lehetőségekről szerezhetnek általános és aktuális információkat.

Rovatunkban elsősorban a vállalkozást indítani szándékozók, és a kezdő vállalkozások szerezhetnek átfogó képet a különféle banki termékekről, és finanszírozási lehetőségekről. Szeretnénk segítséget nyújtani olvasóink számára a banki szolgáltatások, ajánlatok közötti eligazodásban, illetve a vállalkozás számára szükséges termékek , szolgáltatások célirányos kiválasztásában . A későbbiekben részletesen bemutatjuk a különféle finanszírozási lehetőségeket, azok igénybe vételének főbb szabályait, valamint a hitelkérelem benyújtásának lépéseit. Reméljük, hogy az itt megszerzett ismeretek hozzájárulnak a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalához.
Terveink szerint rendszeresen foglalkozunk a privát pénzügyekkel, és az aktuális pénzpiaci hírekkel is.

Örömmel válaszolok az érdeklődők bankügyletekkel kapcsolatos kérdéseire is !


A bankok által kért fedezetek, biztosítékok
A vállalati hitelezés folyamata II.
A vállalati hitelezés folyamata I.
A hitelezés nem más, mint a pénzmegtakarítások eljuttatása a pénzfelhasználókhoz a banki közvetítőrendszeren keresztül.

tovább a PÉNZÜGY - BANKÜGYLETEK oldalra...

ERENET

Felelős szerkesztő: Dr. Szabó Antal

Dr. Szabó Antal


ERENET - Középeurópai Egyetemek Vállalkozás-kutatói és Oktatói Hálózata
tudományos igazgató, nyugalmazott ENSZ regionális tanácsosERENET logo


2005. április 22-én a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezett Vállalkozás Szakértői Értekezleten hat ország 12 egyetem képviselőinek részvételével aláírták az alapításának deklarációját. Az ERENET szó az angol ntpreneuship work – vállalkozói hálózat akronímja. Az aláíró határ menti egyetemek a horvát Eszék, a román Kolozsvár és Marosvásárhely, a szerb Belgrád, a szlovák Kassa és a szlovén Ljubljana vezető egyetemei. Magyarországot az alapító nyilatkozat aláírásánál a budapesti Corvinus Egyetem, Miskolc, Pécs, Veszprém és Szeged egyetemei, valamint a Heller Farkas Főiskola vállalkozásoktatással foglalkozó egyetemi oktatói képviselték. (a deklaráció teljes szövegét lásd a http://www.erenet.org/foundation_declaration.htm honlapon).

teljes cikk...

AZ ERENET HÁLÓZAT SZEREPE A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEMEK VÁLLALKOZÁSOKTATÁSI PROGRAMJAINAK HARMONIZÁLÁSÁBAN, A LEGJOBB GYAKORLATOK ELTERJESZTÉSÉBEN
Dr. Szabó Antal: Kisvállalatfejlesztési Politika - Egyetetemi jegyzet
Dr. Szabó Antal: Nemzetközi kisvállalkozás-fejlesztési modellek. - Egyetemi jegyzet
Dr. Szabó Antal: Kis- és közápvállalkozások helyzete Magyarországon - Egyetemi jegyzet
Dr. Szabó Antal: AZ EURÓPAI UNIÓ KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKÁJA - Egyetemi jegyzet

tovább a ERENET oldalra...

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ rovata

Felelős szerkesztő: Dr. Petheő Attila

rtemagicc_petheo_attila2_01_bmp.jpg


PhD. Egyetemi Adjunktus
Budapesti CORVINUS Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ


Csapó Krisztián: A GYORSAN NÖVEKVŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELLEMZŐI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON - Ph.D. értekezés
Petheő Attila István - PH.D. ÉRTEKEZÉS
„Álláskeresés helyett teremts magadnak munkahelyet!” – írta zászlajára immár egy évtizede a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központja, támaszkodva professzora, Vecsenyi János tanításaira, közreműködésére és tankönyveire. E jelszó megvalósítását segíti e most kezünkbe kerülő kötet is.

tovább a BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ rovata oldalra...

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu