2020-07-15

A hitelezés – mint alapvető pénzintézeti tevékenység - 1. rész

A hitelezés nem más, mint a pénzmegtakarítások eljuttatása a pénzfelhasználókhoz a banki közvetítőrendszeren keresztül.

A hitelezés – mint alapvető pénzintézeti tevékenység- egyidős a bankári tevékenységgel. A hitelezés nem más, mint a pénzmegtakarítások eljuttatása a pénzfelhasználókhoz a banki közvetítőrendszeren keresztül. ( A banki tevékenységet szigorú jogszabályi előírások szabályozzák, folyamatos és teljes körű felügyeleti ellenőrzés mellett. )
A hitel a magán és üzleti szférán kívül az állami költségvetés finanszírozásában is fontos szerepet tölt be, és a gazdaság minden területén jelen van.

A bankhitelek csoportosítása több módon is lehetséges, attól függően, hogy a hitel szempontjából mit kívánunk kiemelni.

A hitelt felvevők szerint megkülönböztetünk :
- bankközi
- vállalati
- lakossági
- költségvetési ( állam, önkormányzatok ) hiteleket.

A hitel lejárati ideje *szerint megkülönböztetünk:
- rövid ( 1 éven belül lejáró )
- közép ( 1 és 5 év közötti )
- hosszúlejáratú ( 5 évnél hosszabb futamidejű ) hiteleket.
( * Lejáratnak a hitelszerződés aláírásának időpontjától az utolsó törlesztő részlet
esedékességéig tartó időszakot tekintjük )

A hitel felhasználási céljaszerint megkülönböztetünk:
- folyószámlahitelt
- átmeneti forgóeszköz szükségletet finanszírozó hiteleket
- tartós forgóeszköz szükségletet finanszírozó hiteleket
- tárgyi eszközök beszerzését finanszírozó hiteleket ( beruházási hitelek )
- projektfinanszírozást ( komplex fejlesztésekhez kapcsolódóan )
- ingatlanhiteleket1. Folyószámlahitel ( overdraft )

A bank egy meghatározott hitelkeretet tart fenn az ügyfél számláján. Igénybevételkor tartozás alakul ki, melyet a bejövő jóváírások automatikusan törlesztenek. A számla átveszi az elszámolási számla funkcióját, és a fizetési forgalom lebonyolítására is szolgál. Futamideje jellemzően 1 év, összege általában a vállalkozás ½ -1 havi árbevételének megfelelő összeg.

2. Átmeneti forgóeszköz hitelek ( készletek és/vagy vevőállomány finanszírozása )

2.1. Üzemviteli hitel
A bank a vállalkozás teljes forgóeszköz állományának finanszírozására nyújt hitelt.
2.2. Ügyletfinanszírozási hitel
Egyes üzletek különálló finanszírozása.
2.3. Export-előfinanszírozási hitel
Export ügylettel kapcsolatos költségek, ráfordítások finanszírozása .
2.4. Pályázatok előfinanszírozása
Hazai és EU-s pályázatokon nyert összegek előfinanszírozása a támogatási szerződés
megkötését követően.

3. Éven túli forgóeszköz hitel

A termelés tartós forgóeszköz szükségletének banki finanszírozása. Abban az esetben kerül
alkzásra , ha a forgóeszköz növekmény finanszírozására nem áll rendelkezésre
elegendő forrás, vagy tartósan csökkentek a forgóeszközök finanszírozására bevonható
saját források

4. Beruházási hitelek

Tárgyi eszközök , beruházási javak beszerzését finanszírozó hosszú lejáratú hitelek.

5. Projekthitelek

Egy meghatározott fejlesztés megvalósítása (jellemzően ingatlan fejlesztéshez
kapcsolódóan ) Általában egy erre a célra létrehozott „ projekt cég „ valósítja meg a
beruházást . Jellemző projektek :
Új termelő bázis létrehozása
Ingatlan fejlesztés ( értékesítési és/vagy bérbeadási célból )

6. Ingatlanhitelek

6.1. Jelzáloghitel
Jellemzően ingatlanfejlesztésekhez fedezeti alapon nyújtott hosszú lejáratú hitelek.

6.2. Építési hitel

Értékesítési célú lakásépítés, illetve tartós bérbeadás középlejáratú finanszírozása.


A cikk következő részében a hitelezési folyamat kerül majd bemutatásra.2010-01-19

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu