2020-07-15

ERENET

Dr. Szabó Antal


ERENET - Középeurópai Egyetemek Vállalkozás-kutatói és Oktatói Hálózata
tudományos igazgató, nyugzott ENSZ regionális tanácsosERENET logo


2005. április 22-én a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezett Vállalkozás Szakértői Értekezleten hat ország 12 egyetem képviselőinek részvételével aláírták az alapításának deklarációját. Az ERENET szó az angol ntpreneuship work – vállalkozói hálózat akronímja. Az aláíró határ menti egyetemek a horvát Eszék, a román Kolozsvár és Marosvásárhely, a szerb Belgrád, a szlovák Kassa és a szlovén Ljubljana vezető egyetemei. Magyarországot az alapító nyilatkozat aláírásánál a budapesti Corvinus Egyetem, Miskolc, Pécs, Veszprém és Szeged egyetemei, valamint a Heller Farkas Főiskola vállalkozásoktatással foglalkozó egyetemi oktatói képviselték. (a deklaráció teljes szövegét lásd a http://www.erenet.org/foundation_declaration.htm honlapon).


A Hálózat megalakulásának előzménye az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 2004. április 1-2-án Genfben megrendezett „Kis- és Közép-vállalkozások Jó Kormányzati Gyakorlata” műhelymunkája volt, amelyen a magyar delegáció javasolta, hogy hozzanak létre egy a közép- és kelet-európai egyetemek és főiskolák közötti együttműködéssel foglalkozó hálózatot, amelynek célja a térség vállalkozói kultúrájának és folyamatának kutatása, az egyes egyetemeken folyó vállalkozásoktatási programok fejlesztése, amennyiben lehetséges összehangolása és a legjobb gyakorlatok egymás részére történő bemutatása.

A Hálózat létrehozásának fő kezdeményezői , a Corvinus Egyetem Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet Igazgatója, és , az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság vállalkozáspolitikai és KKV-fejlesztési regionális tanácsosa voltak.

A Hálózatnak jelenleg 140 tagja van 40 országból, és nemcsak Európából, de Kanadából, az USA-ból, Kínából és Venezuelából is. Az ERENET Hálózatot, mint páneurópai szervezetet felvette tagjai közzé a brüsszeli székhelyű .Az ERENET lényege egy kutatási és fejlesztési partneri kapcsolat létrehozása, amely nyitott hálózatként működik az együttműködő intézmények képviselői között. A Tagok specifikus projektekben vesznek részt, egymás rendezvényeit támogatják, és hozzájárulnak a közös szellemi tőke gyarapításához a vállalkozás-fejlesztés, ezen belül kiemelten a KKV-k fejlesztése és oktatása terén.

A Hálózat központja a budapesti . 2009-ben a Hálózat délkelet-európai Titkársága a belgrádi Közgazdasági Tudományok Intézete lett. A Corvinus Egyetem rektorának támogatása révén a Hálózatban való részvétel díjmentes. Ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Hálózat munkájában a gazdaságilag szegényebb délkelet-európai országok és a FÁK egyetemeinek és intézményeinek képviselői is részt vegyenek.• Közép- és kelet-európai egyetemi tanárok/oktatók, kutatók hálózatának létrehozása a közös kelet-európai értékrend kialakítása és erősítése céljából.
• Egyetemi oktatási programok közös kidolgozása, egyetemi oktatók cseréje, később diákcsere megteremtése.
• Közös kutatási projektek indítása EU és egyéb finanszírozás keretében.
• Műhelymunkák, szemináriumok, konferenciák szervezése vállalkozásfejlesztési és KKV-vonatkozású területeken.
• Internet alapú rendszeres publikáció – az ERENET PROFILE – létrehozása nemzetközi szerkesztő bizottság irányításával. Folyóiratunk nemzetközi jegyzési száma: ISSN 1789-624XA mikro-, kis- és középvállalkozási (továbbiakban KKV) szektor a hazai gazdasági élet meghatározó eleme. Annak működési jellemzői, versenyképessége kihat a magyar gazdaság teljesítményére, és meghatározó módon befolyásolja a foglalkoztatást. A kilencvenes évek elején lezajlott változások következtében a KKV-k száma folyamatosan növekedett, és jelenleg ez a szektor adja a hazai vállalkozások 99%-át. A kis- és középvállalkozások a magyar GDP több mint felét állítják elő, miközben a hazai foglalkoztatottak kétharmada ebben a szektorban tevékenykedik.

A Közép-európai Egyetemek Vállalkozáskutatással és Oktatással Foglalkozó Hálózatának –ERENET - Magyar Tagozata, amelynek tagjai 14 hazai egyetem és főiskola, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium legjobb szakértőiből áll, és évek óta figyelemmel kísérik a hazai KKV-szektor helyzetének alakulását és összehasonlítja Közép-Kelet-Európa és az EU országaival.

Az ERENET Magyar Tagozata 2010. március 27-én a győri Széchenyi István Egyetemen „Hazai KKV politika – Értékelés és lehetséges kitörési pontok” c. Műhelymunka keretében értékelte a jelenlegi helyzetet, megvitatta a szükséges változtatási irányokat, és a 2010.-es áprilisi választások után megalakuló magyar kormány részére pártpolitikai céloktól mentes fejlesztési irányokat javasol.

Kiemelt témák:
• A KKV politika az általános gazdaságpolitika vetületében
• A hazai KKV szektor jellemzői, nemzetközi összehasonlítás a régió más országaival
• A hazai KKV szektort támogató infrastruktúra helyzete, szükséges fejlesztésének fő iránya és feladatai
• A KKV szektor finanszírozásának helyzete, szükséges lépések
• Az innováció szükségessége a nemzetközi versenyképesség javítása céljából
• A KKV-k adózási rendszerének korszerűsítése
• A vállalkozások humán erőforrása biztosításának kihívásai: feladatok a szakképzés és felsőoktatás területén
• A vállalkozásoktatás és vállalkozói képzés korszerű hazai kísérletei
• Záródokumentum elfogadása
corvinus_logo.jpg
, Tudományos igazgató
ERENET Corvinus Egyetem Budapest
Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet No. 331. szoba
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: +3614825116 és +36309704131, Fax: +3614825408
E-mail: info@erenet.org és erenet.hu@gmail.com
http://www.erenet.org
instituta_ekonomskih_nauka_logo.jpg
, Director
Institute of Economic Sciences
11000 Belgrade, Zmaj Jovina 12, Republic of Serbia
E-mail: office@ien.bg.ac.rsCsoportkép - Szerbia
Dr. Szabó Antal - ERENET tudományos igazgató, Szekfü Tibor - RVA ügyvezető igazgató, Dr. Radovan Jelasic - Szerbia jegybank elnöke, Dr. Dejan Eric - Szerb Gazdasági Kutató Intézet igazgató
erenetzaszlobelgradban.jpg
Belgrád

2010-05-03

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu