2020-07-15

Nemzetközi kisvállalkozás-fejlesztési modellek.

Dr. Szabó Antal: Nemzetközi kisvállalkozás-fejlesztési modellek. - Egyetemi jegyzet

Az 1989-es rendszerváltás után az ENSZ Általános Közgyülés 50. Fenntartható Fejlődés és Nemzetközi Gazdasági Együttműködés – Vállalkozás és privatizáció a gazdasági növekedésért és fenntartható fejlődésért tárgyú ülés keretében úgy döntött, hogy az átmeneti gazdaságú országok állami politikájának kialakítása céljából reginális tanácsadói szolgáltatást létesít Genfben az ENSZ európai főhadiszállásán az Európai Gazdasági Bizottság – ENSZ EGB - (UN Economic Commission for Europe) keretében. E szolgáltatás keretében került alkzásra e dolgozat szerzője mint Ipari és Technológiai Regionális Tanácsos.


Az ENSZ EGB 55 tagországból álló pan-európai szervezet, amelynek az 1990-es évek elején 28 átmeneti gazdaságú országa volt. Ezek az egykori szovjet érdekszférába tartozó közép- és keleteurópai országok, valamit a Szovjetunió felbomlása révén keletkezett Független Államok Közössége országai.

Az ENSZ EGB tevékenységében hosszú ideig érvényesült a kelet-nyugat politikai konfrontáció hatása, ennek következtében először a technológiai, majd az ipari tevékenységek kerültek háttérbe. Az átmeneti gazdaságú országok első 1995 júniusban Genfben rendezett Ipari Szerkezetváltás Tanácsadói Műhelymunkán kiderült, hogy a legtöbb ország nem tud mit kezdeni az állami nagyvállalatok csődbemenetele vagy drasztikus áramvonalasítsa miatt felszabaduló munkaerőfelesleggel. A privatizáció önmagában nem oldotta meg a gazdaság rendbetételét.

1996-ban a cseh vezető politikai napilapnak nyilatkozva rámutattam arra, hogy „ha a Trabantra rátesszük a cimkét, hogy az Mercedes, akkor az még Trabant marad”. Vagyis a tulajdonváltás egy vállalat élén nem jelent lényeges változtatást. Sajnos hazánkban a működő vállalat tulajdonosi szerkezet megváltoztatása hosszútávon nem járt eredménnyel, a kormányok pedig tudatosan vagy egyszerűen csak nem hozzáértően tönkretették a klasszikus magyar ipar ipari vállalatok zömét. Klasszikus példa a GANZ, az IKARUSZ, a hazai cukorrépagyárak megszüntetése és a világon vezető zászlóshajónak tartott TUNGSRAM jelentős leépítése. Ebben a helyzetben több közép-európai és FÁK ország kormánya azzal a kérdéssel fordult az ENSZ EGB-hez, hogy dolgozzon ki egy modellt a magángazdaságon alakuló KKV-szektor kialakítására. Sem a Világban, sem az EBRD, sem az Európai Bizottság nem rendelkezett semmiféle előírással. Az az új „szocialista brigádversenymozgalom”, hogy privatizálj ma többet mit tegnap, jelentős vagyonvesztéssel járt és ennek következtében a közép-kelet-európai országok jelentős vagyon és értékvesztést szenvedtek el.

NEMZETKÖZI KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI MODELLEK

2010-05-04

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu