2020-07-15

Kis- és közápvállalkozások helyzete Magyarországon

Dr. Szabó Antal: Kis- és közápvállalkozások helyzete Magyarországon - Egyetemi jegyzet

A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása és a Szovjetunió felbomlása következtében állami vállalatok százai mentek csődbe és alkzottai utcára kerültek. A piacgazdaság szabályozórendszere a nagy változást nem tudta lekövetni, a hazai kormányzati elit elsősorban a tömeges privatizációban látta a piacgazdaság kialakulásának lehetőségét, miközben elhanyagolta a KKV-kon alapuló magánszektor tudatos kialakítását. A KKV szektor kialakításának hiányzott a megalapozott tudományos alapja. Intézményi háttérendszerünk a Visegrádi országok gazdaságpolitikájához képes fejletlen volt. Az emberek tömegével kerültek utcára és nagy részük kényszervállalkozó és önfoglalkoztató lett. Újabban a munkáltatók kényszerítik tömegével a munkavállalókat szinlelt szerződésekkel kényszervállalkozókká a munkáltatók foglalkoztatokkal kapcsolatos közterheinek csökkentése céljából.

A kormányzat nem találta meg és ma sem érzi a KKV szektor politikai irányításának helyét és szerepét a gazdaságban. Ezt jól mutatja az a tény, hogy másfél évtizede két évnél hosszabb ideig nem töltötte be a KKV politikai és stratégiai irányítást egyetlen helyettes államtitkár sem. A jelenlegi szakállamtitkárnak pedig túl nagy a feladatköre ahhoz, hogy érdemben tudjon a KKV-kkal foglalkozni. Ennek is köszönhetően több területen is lemaradtunk nemcsak a fejlett országokhoz, de az új EU tagországok KKV szektorainak fejlettségéhez képest.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

2010-05-04

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu