2020-07-15

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ rovata

Felelős szerkesztő: Dr. Petheő Attila

rtemagicc_petheo_attila2_01_bmp.jpg


PhD. Egyetemi Adjunktus
Budapesti CORVINUS Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ


Cikkek

Csapó Krisztián: A GYORSAN NÖVEKVŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELLEMZŐI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON - Ph.D. értekezés
Petheő Attila István - PH.D. ÉRTEKEZÉS
„Álláskeresés helyett teremts magadnak munkahelyet!” – írta zászlajára immár egy évtizede a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központja, támaszkodva professzora, Vecsenyi János tanításaira, közreműködésére és tankönyveire. E jelszó megvalósítását segíti e most kezünkbe kerülő kötet is.

Kérdések-válaszok

Egyiptomrf3l rf6videnMubarak tehe1t nem mond le mage1tf3l. A tfcntete9sek le1thatf3an nem ke9nyszeredtik re1, ahogy a nemzetkf6zi kf6zf6sse9g e1lszent e9s gnygee felle9pe9se sem. Egyetlen erő ke9pes elmozdedtani őt hatalme1bf3l: az egyiptomi hadsereg. Az ellenze9k eze9rt előbb-utf3bb kocke1zatos le9pe9sre ke9nyszerfcl majd. Vissza kell szereznifck az elmfalt napokban elveszedtett kezdeme9nyező-ke9pesse9gfcket, e9s szednvalle1sra kell ke9nyszeredtenifck a katone1kat. Eze9rt nem marad me1s ve1laszte1suk, mint az elnf6ki palota ostroma. A hadsereg ve1rhatf3an melle9jfck e1ll, edgy ake1r me1r a he9ten ve9gete9rhet Hoszni Mubarak 30 e9ves uralma.A rf6vid euff3ria ute1n a konfliktus hamarosan me1sodik szakasze1ba le9p majd. Az elmfalt napok eseme9nyei ute1n egyre valf3szednűbb, hogy me1r az e1tmeneti hatalom vizsge1latokat indedt a Mubarak-rezsim erőszakszervezeteinek tagjai ellen. A tf6bbsze1zezer e9rintett, aki eddig teljes anyagi ffcggőse9gben e9lt, hirtelen egzisztencie1lis ve1lse1ggal szembesfcl majd e9s a kive1ltse1gok teljes elveszte9se9vel. Harcedzett sze1zezrek maradhatnak gazda ne9lkfcl, dfchf6sen, bosszfave1gytf3l fűtve. Abban a tudatban, hogy nincs mit veszedtenifck.Az e1tmeneti időszak edgy nagy valf3szednűse9ggel ve1rosi gerillamozgalmak e9s terrorcsoportok megalakule1se1hoz vezet Egyiptomban. A kfclff6ldről pe9nzelt sejtek te1made1sokat indedtanak majd az ellenze9ki pe1rtok ellen, majd a turistace9lpontok ellen is. Ezzel prf3be1lje1k majd politikailag hiteltelenedteni, gazdase1gilag pedig ellehetetlenedteni az faj egyiptomi korme1nyt, vagy ideiglenes katonai vezete9st. Ez az alacsony intenzite1sfa polge1rhe1borfa megfelelő le9gkf6rt teremthet majd az elnf6kve1laszte1si kampe1nyban ahhoz, hogy maga Mubarak, vagy egyik kf6zeli hedve, a rend edge9rete9vel kedse9relje meg visszaszerezni az elveszedtett hatalmat.Egyiptom tehe1t jf3darabig lekerfcl majd a kednzf3kamre1kat e9s gyerekmunke1sokat elvtelenfcl finanszedrozf3 tf6megturizmus te9rke9pe9ről.

Tegye fel kérdését Ön is!

Neve:
E-mail címe:
Kérdése:

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu